Westie Nederland puppie sitemap Slamannan.eu West Highland White Terrier

 

 

 

:: Voorlopig geen pupjes verwacht ::

 

 

 
   

Hello and welcome to Slamannan
westies
please click on the links below
they will take you to our different
pages
We hope you enjoy your stay

   
 

 
 
 
 

 

Slamannan fokt volgens het fokreglement van de Raad van Beheer in Nederland.

Dit is de enige erkende instantie die stambomen afgeeft in Nederland. 

Voor meer info hieromtrent kunt u een kijkje nemen op hun website

 

 

 

 

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, kortweg "de Raad',  is bezig invulling te geven aan de verantwoordelijkheid van de fokkers voor het welzijn van honden door een fokbeleid voor alle rashonden te ontwikkelen.
De Raad van Beheer weet beter en meer dan wie ook over de IN's en OUT's van hun rassen
en staan onder "Duurzaam Fokbeleid".

 
Dieren die niet aan deze Regelgeving voldoen, krijgen GEEN stamboom.
Dus er is vanaf nu geen onderscheid meer tussen de pups die BINNEN of BUITEN de
ondernemersverenigingen zoals de Westieclubs en Rasvereningingen worden gefokt. Iedereen is vanaf nu verplicht de fokdieren te onderzoeken zoals wij dat al vele jaren doen.Nederland loopt voorop met deze Regelgeving: geen enkel land ter wereld hanteert deze aan fokdieren gestelde eisen. Vele landen zelfs helemaal niets...
Het is voor een fokker dus niet verplicht om lid van een ondernemersvereniging of een of andere rasvereniging te zijn die keuze kan hij zelf maken.

Een fokker kan overal aangesloten zijn de koop is echter altijd tussen koper en fokker!

Slamannan heeft niets te verbergen en is trots op de door ons zorgvuldig gekozen
voorouders van uw pup. Daarbij nemen we zeker mee in de overwegingen: de conditie, karakter en gezondheid van de voorouders. Al onze dieren worden jaarlijks klinisch uitgebreid onderzocht bij DAP Horst.

Slamannan onderzoekt dus elk jaar alle honden die eventueel pups gaan krijgen.
Wij gaan hiervoor naar DAP Horst. Tot op heden mogen we ons gelukkig prijzen en zijn de uitslagen erg goed.Door de kennel- en stamboomregistratie is onze kennel transparant, openbaar en vooral:

CONTROLEERBAAR.
Slamannan wordt jaarlijks gecontroleerd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, en voldoet aan de Nederlandse Wetgeving.

 

 

 

 

New!!! Agnita paintings, click on te link below!

All graphics on this page are exclusively from Slamannan.
Graphics are not public domain but property of Slamannan. All rights reserved.
2007 Designed by Jose Lemmens.